Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення курсова
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2014-09-24, 6:32 PM

Курсова робота: "Затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину" 

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. З ІНСТИТУТ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ПІДОЗРЮВАНОЇ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 5

РОЗДІЛ 2. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ.

2.1. Підстави затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення             11

2.2. Порядок затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення             15

2.3. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді               19

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СУДУ.

3.1. Інститут законного затримання    23

3.2. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, уповноваженою особою        26

ВИСНОВКИ        31

СПИСОК ДЖЕРЕЛ           34

 

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

Актуальність теми. Важливу роль у боротьбі зі злочинністю відіграє практика використання і застосування кримінального законодавства, його норм та інститутів. До їхнього числа відноситься і затримання особи, що вчинила злочин. Дії, спрямовані на затримання злочинця, є суспільнокорисними, оскільки запобігають вчиненню нових злочинів і разом із тим забезпечують здійснення стосовно його правосуддя. Такі дії є правом громадян і обов’язком уповноважених осіб, правоохоронних органів.

Конституцією України (ст. 3) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Затвердження і забезпечення її прав є головним обов’язком держави. Право людини на свободу є одним із найважливіших прав людини (ст. 29). Але передбачити в Конституції відповідну норму – це одне, а втілити її в життя – зовсім інше.

У Європейській конвенції «Про захист прав і основоположних свобод людини» сторони (держави ‒ члени Ради Європи, серед яких і Україна з 11 вересня 1997 р.) гарантують кожній людині, яка знаходиться під їх юрисдикцією, захист основних прав і свобод (право на життя, свободу і особисту недоторканність та ін.).

Більш ніж 50 років в Україні діяв КПК УРСР 1960 р. Одним із найголовніших недоліків КПК УРСР був порядок застосування, обрання та скасування запобіжних заходів, оскільки їх застосування пов’язане з обмеженням конституційних прав і свобод людини. У зв’язку з цим надзвичайно актуальним видається питання, яким чином ці питання врегульовані у новому КПК України. З прийняттям КПК України запроваджується нова концепція запобіжних заходів, яка покликана забезпечити дотримання органами слідства прав і свобод підозрюваних та обвинувачених. У новому КПК України з’явились принципово нові запобіжні заходи (домашній арешт), а також зникли архаїчні запобіжні заходи, які були «успадковані» від СРСР (порука громадської організації або трудового колективу). Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення».

Об’єктом дослідження в роботі є кримінально-процесуальні правовідносини, що складаються на стадії затриманна особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.

Предметом дослідження в роботі є інститут затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.

Метою роботи є дослідження порядку затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати інститут затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення згідно нового КПК.

2. Дослідити значення затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину.

3. Описати підстави та порядок затримання особи на підставі ухвали слідчого судді.

4. Дослідити порядок затримання особи без ухвали суду (законне затримання та затримання уповноваженою особою).

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод та ін.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, коментовані кодекси, нормативно-законодавчі акти України.

 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 552 | Завантажень: 19 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984