Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Проблеми дипломної по праву


Проблеми при написанні дипломної чи курсової роботи з права

 Юридична професія має деякі відмінності від іших гуманітарних наук, які полягають перш за все в мінливості національного та міжнародного законодавства. Так, для прикладу, Податковий кодекс України було прийнято здається лише нещодавно, проте, на сьогоднішній день у нього внесено більше 500 змін і поправок. Якщо закони у нашій країні змінюються досить часто, то підзаконна нормативно-правова база – мало не щодня. Саме це повинен усвідомити майбутній юрист. Студенти правники повинні розуміти, що суттю навчання є не вивчення усієї нормативно-правової бази країни (а це більше 10 000 нормативно-правових актів), а освоєння умінь і навичок працювати з діючим законодавством, навчитися його застосовувати на практиці. Юрист не може знати усіх законів, проте він повинен знати де знайти той чи інший нормативно-правовий акт.

В кожній конкретній життєвій ситуації, яку буде змушений вирішувати майбутній юрист, йому знадобиться поглибити свої знання у цій конкретній галузі, вивчити всі підзаконні нормативно-правові акти, судову практику, періодику та інші правові аспекти. Саме для вироблення навиків юридичного мислення та вміння шукати потрібну нормативно-правову базу, студенти пишуть курсові, дипломні, бакалаврські, магістерські та ін. наукові роботи по праву. Вдало написана дипломна робота по праву – це і є не що інше, як глибокий юридичний аналіз конкретної життєвої ситуації (правовідносин, що склалися). Тому написання дипломної чи курсової роботи з права є важливим елементом освіти майбутніх висококласних юристів.

На нашу думку, основними проблемами при написанні курсових чи дипломних робіт по праву, є:

1. Вибір актуальної (важливої на даний момент) теми дипломної роботи.

2. Підбір робочого матеріалу (статті, доповіді, дисертації, законодавча база, проекти законів, експертні думки, судова практика та ін.)

3. Перевірка використаного у дипломній роботі законодавства на предмет чинності в просторі і часі.

4. Аналіз поданих на розгляд до Верховної Ради України законопроектів, що регулюють досліджувані правовідносини.

5. Дослідження практики зарубіжних країн в сфері правового регулювання предмета дослідження наукової роботи з правознавства.

6. Аналіз судової практики.

 7. Проектний розділ (щодо можливості змін  у законодавстві для покращення правового регулювання предмета дослідження).

З даними проблемами успішно впораються юристи практики (адвокати, нотаріуси, юрисконсульти та ін.), які щодня стикаються з необхідністю вирішення конкретних життєвих ситуацій. Наші спеціалісти якісно напишуть будь-яку дипломну, магістерську чи бакаларську роботу з права для Вас і гарантують відмінний результат.

 

МЕНЮДисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984