Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Прокурор у кримінальному провадженні: Курсова робота
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2014-05-24, 6:26 PM

Прокурор у кримінальному провадженні: Курсова робота написана та захищена в 2016 р. на основі положень нового КПК України

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

1.1. Поняття прокурора, як суб’єкта кримінального провадження    6

1.2. Правове регулювання діяльності прокурора в Україні     9

1.3. Права, обов’язки та завдання прокурора у кримінальному провадженні            11

РОЗДІЛ 2. КЕРІВНА РОЛЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

2.1. Процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування           18

2.2. Правовідносини прокурора із слідчим на стадії досудового розслідування         24

2.3. Прокурорський нагляд за дотриманням законності під час здійснення досудового слідства     28

РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ.

3.1. Підтримка прокурором державного обвинувачення в суді          33

3.2. Прокурор у судовому провадженні першої інстанції        36

3.3. Роль прокурора на стадії перегляду судових рішень       40

ВИСНОВКИ        46

СПИСОК ДЖЕРЕЛ           49

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ЗМІСТ 

 

Актуальність теми. Конституція України, закріпивши норму, яка зобов’язує прокурора брати участь у суді при розгляді кримінальних справ, визначила, що ця норма у прокурорській діяльності має відігравати основну роль при здійсненні правосуддя у кримінальних справах. Слід зазначити, що участь прокурора у кримінальному провадженні завжди була одним із напрямів його діяльності, але закріплення функції підтримання державного обвинувачення на конституційному рівні – це особливість прокурорської діяльності, яка полягає в тому, що правове становище прокурора у кримінальному провадженні визначається в його конституційному статусі як суб’єкта держави в суді. Держава, закріпивши на конституційному рівні за прокурором функцію підтримання державного обвинувачення, визначила його важливу роль щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Характерно, що вся діяльність прокурора, як і інших учасників кримінального провадження, регламентується нормами Кримінального процесуального кодексу України. При цьому КПК України дає визначення терміна «кримінальне провадження»: це «досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність» (ст. 3 КПК). Кримінальна процесуальна діяльність завжди характеризується взаємозалежністю трьох основних кримінальних процесуальних функцій: обвинувачення, захисту та вирішення справи. По кожній кримінальній справі, у якій проводиться розслідування, на певному етапі починає реалізовуватись кримінальна процесуальна функція обвинувачення з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Проблемами правового статусу прокурора в кримінальному провадженні займалося багато видатних зарубіжних та вітчизняних вчених – юристів, які зробили важливий внесок у теорію та практику застосування кримінально-процесуальних і оперативно-розшукових дій. Це, перш за все, К. В. Антонов, О.М. Бандурка, І.П. Козаченко, М.Й. Курочка, С.М. Піскун, В.М. Тертишник, О.В. Федосова та інші.

Аналіз численних праць вітчизняних авторів та прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України спонукає комплексно розглянути існуючі на сьогодні проблеми процесуального процесуального статусу прокурора в кримінальному провадженні. Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Прокурор у кримінальному провадженні».

Об’єктом дослідження в роботі є кримінально-процесуальний статус прокурора в кримінальному провадженні.

Предметом дослідження в роботі є прокурор як суб’єкт кримінального провадження.

Метою роботи є дослідження повноважень прокурора в сфері здійснення процесуального керівництва досудовим слідством.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати правовий статус прокурора як суб’єкта кримінального провадження.

2. Охарактеризувати нормативно-правову базу, що регулює статус прокуратури в Україні.

3. Визначити сутність державного обвинувачення в суді.

4. Показати сутність процесуального керівництва прокурора під час досудового розслідування.

5. Дослідити повноваження прокурора в сфері здійснення нагляду за дотриманням законності під час здійснення досудового слідства.

6. Описати кримінально-процесуальні правовідносини прокурора з сдідчим на стадії досудового розслідування.

7. Охарактеризути роль прокурора в суді першої інстанції та при перегляді рішень суду першої інстанції.

У роботі використовувалися наступні методи дослідження: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод, порівняльно-правовий метод та ін.

Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, чинне та перспективне кримінально-процесуальне законодавство України.

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 3811 | Завантажень: 118 | Рейтинг: 4.8/4
Всього коментарів: 0

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984