Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Курсова Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2013-12-15, 11:00 PM

Курсова робота з Кримінального-процесуального права на тему: "Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні"

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. на основі нового Кримінального процесуального кодексу України

 

 
 

ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОКАЗАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖДЕННІ.

1.1. Інститут «показання» у кримінальному провадженні      5

1.2. Достовірність показань та показання з чужих слів              9

РОЗДІЛ 2. ВИДИ ПОКАЗАНЬ ТА ПОРЯДОК ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

2.1. Показання підозрюваного й обвинуваченого (підсудного)           14

2.2. Порядок допиту свідка та потерпілого     17

2.3. Показання експерта            21

ВИСНОВКИ        26

СПИСОК ДЖЕРЕЛ           29

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 
ЗМІСТ
 

Актуальність теми. Реформування кримінально-процесуального законодавства, яке зараз відбувається в України, має на меті створення необхідних передумов функціонування правової, соціальної держави й забезпечення додержання процесуальних прав учасників кримінального провадження. Особливе місце в цій реформі займає інститут збирання доказів, й отримання показань зокрема. Показання є найпоширенішим джерелом доказів у кримінальних провадженнях. Зміни вітчизняного кримінально-процесуального законодавства на сучасному етапі, пов’язані з прийняттям і вдосконаленням КПК України, істотно вплинули на правове регулювання отримання показань. Із одного боку, вони сприяють забезпеченню прав учасників кримінального процесу, а з іншого – обумовлюють ефективне правосуддя на основі додержання вимог Конституції України й міжнародних правових актів.

Значимість показань для вирішення завдань кримінального судочинства визначена тим, що найчастіше тільки на їх основі здійснюється достовірне встановлення обставин, які є предметом дослідження в кримінальному провадженні, і з урахуванням цього застосовуються до конкретного випадку норми кримінального й кримінально-процесуального права.

На важливість показань у теорії доказів і доказування в кримінальному процесі наголошував М.М. Михеєнко, оскільки саме показання відображають первинну доказову інформацію. Проте не зважаючи на значний розвиток вирішення питання показань у науці кримінального процесу, у зв’язку з реформуванням цієї галузі права воно все ще є доволі актуальним. Інститут показань у тому вигляді, у якому він існує як окремий структурний елемент у кримінальному провадженні, є новим для України, а тому науково не розроблений, особливо у світлі дії нового Кримінального процесуального кодекса України. Зазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні».

Об’єктом дослідження в роботі є кримінально-процесуальні правовідносини, що виникають в процесі доказування у кримінальному провадженні.

Предметом дослідження в роботі є показання як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Метою роботи є дослідження особливостей кримінально-процесуального регулювання інституту показання.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

 1. Охарактеризувати інститут «показання» у кримінальному провадженні.

2. Описати сутність достовірності показань та значення показання з чужих слів.

3. Охарактеризувати основні види показань.

4. Дослідіти порядок допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого та експерта.

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод та ін.

Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, коментовані кодекси, нормативно-законодавчі акти України.

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 2744 | Завантажень: 66 | Рейтинг: 4.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984