Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Повідомлення про підозру: Курсова робота
2013-11-18, 2:46 PM

Курсова робота: Повідомлення про підозру

 

 
Курсова робота написана та захищена (на відмінно) в 2016 р. з врахуванням вимог нового Кримінального процесуального кодексу України 
 
ЗМІСТ
 

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ ЯК ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА.

1.1. Значення повідомлення особи про підозру          6

1.2. Інститут «повідомлення про підозру» в Кримінальному процесі              13

1.3. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру      18

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ВРУЧЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ТА ЙОГО ЗМІНА.

2.1. Порядок повідомлення про підозру          21

2.2. Порядок допиту підозрюваного   29

2.3. Зміна повідомлення про підозру 32

ВИСНОВКИ        36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      39

ДОДАТКИ          43

 

 

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

Актуальність теми. Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу 13 квітня 2012 року зумовлює радикальну зміну вітчизняної кримінально-процесуальної доктрини, починаючи, навіть, з назви. Згідно нового КПК вводиться така дефініція як «кримінальне провадження». Відповідно до п. 10 ст. 3 нового КПК: кримінальне провадження – досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність. Таким чином, поняття кримінального провадження являє собою безперервний рух, послідовний перехід від однієї стадії до іншої.

Згідно нового КПК України скасовується така стадія кримінального процесу, як порушення кримінальної справи. Так, відповідно до ч.2 ст. 214 КПК досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому постанова про порушення кримінальної справи не складається, а закінчення досудового розслідування оформляється обвинувальним актом, затвердженим прокурором.

Але законодавець в законі веде мову про ще одну стадію, про яку не згадується у визначенні кримінального провадження в попередній правовій доктрині. А саме, притягнення до кримінальної відповідальності – стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно з кримінально-правової доктриною інститут притягнення особи до кримінальної відповідальності знайшов відображення лише в науці. З прийняттям нового КПК змінюється підхід, тепер це комплексне утворення, що існує і в теорії кримінального права і реалізується в кримінальному провадженні, завдяки введення відповідної стадії.

Стадія кримінального провадження «притягнення до кримінальної відповідальності» починається з моменту повідомлення про підозру. Початком реалізації кримінальної відповідальності є виявлення особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Отже, це є спільним елементом, так як обидва поняття з’являються з моменту появи такого суб’єкту як підозрюваний.

У новому КПК процедурі повідомлення про підозру присвячена ціла глава – 22, таким чином підкреслюється значимість цього інституту. До того ж законодавець приділяє особливу увагу йому в зв’язку з тим, що з моменту повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення кримінальна процесуальна діяльність переходить до нової стадії кримінального провадження – початку притягнення до кримінальної відповідальності.

Повідомлення про підозру займає особливе місце в структурі досудового розслідування. Воно підводить підсумок проведеної до того часу роботи, зібраним доказам, у більшості визначає подальше спрямування кримінального провадження і є початковим моментом притягнення до кримінальної відповідальності.

Даний акт означає появу в кримінальному судочинстві нового учасника процесу – підозрюваного. Підозрюваний є центральною фігурою у кримінальному процесі навколо якої концентруються процесуальні дії органів досудового розслідування, прокурора, суду та інших учасників процесу.

Теоретичні і практичні питання, пов’язані з повідомлення особи про підозру, є фактично новим інститутом в юридичній літературі. Разом з цим проблема обґрунтованості повідомлення особи про підозру на стадії досудового розслідування, суворого дотримання законності при реалізації цього є дуже актуальною.

Порушення закону і помилки, що можуть бути допущені при повідомленні особи про підозру можуть призвести до істотних обмежень прав і свобод громадян, викликати обурення та обґрунтовані скарги.

Правильне вирішення питання щодо повідомлення особи про підозру сприяє досягненню таких перспективних завдань кримінального провадження, як зміцнення законності та правопорядку, охорона інтересів суспільства, прав і свобод громадян, та виховання їх в дусі дотримання Конституції України та відповідних законів. Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Повідомлення про підозру».

Об’єктом дослідження в роботі є кримінально-процесуальні правовідносини, що складаються на стадії притягнення до кримінальної відповідальності особи, що підозрюється у вчиненні злочину.

Предметом дослідження в роботі є новий інститут кримінально-процесуального права – «повідомлення про підозру у вчиненні злочину».

Метою роботи є дослідження порядку здійснення повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Дослідити значення повідомлення про підозру у вчиненні злочину в Кримінальному процесі.

2. Описати вимоги кримінального процесуального закону до змісту і форми письмового повідомлення про підозру.

3. Охарактеризувати порядок вручення повідомлення про підозру.

4. Описати порядок зміни повідомлення про підозру.

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод та ін.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, коментовані кодекси, нормативно-законодавчі акти України.

 

 

 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 4460 | Завантажень: 37 | Рейтинг: 4.6/9
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984