Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Речові докази в Кримінальному провадженні: Курсова
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2013-11-18, 3:00 PM

Курсова: Речові докази в Кримінальному провадженні згідно нового КПК

 

 
 
Курсова робота написана та захищена (на відмінно) в 2016 р. з врахуванням вимог нового Кримінального процесуального кодексу України 
 
ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

1.1. Історія розвитку поняття речових доказів               6

1.2. Поняття та види речових доказів у кримінальному провадженні              10

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ДО МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

2.1. Аналіз збирання речових доказів                14

2.2. Зберігання речових доказів та вирішення питання про них          17

РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.      23

ВИСНОВКИ        28

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      30

 

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. Реформування кримінального судочинства являє собою один з пріоритетних напрямів розвитку будь-якої правової держави, оскільки саме в ньому відображено ставлення держави до прав та свобод людини. Багато з запропонованих у Кримінальному процесуальному кодексі України новел на теперішній час ще не мають практичного напрацювання, тому, актуальним буде обговорення деяких процесуальних положень, зокрема щодо поняття речових доказів у кримінальному провадженні, які в подальшому створять необхідні умови для практичного застосування кримінально-процесуальних норм. Речові докази з урахуванням їх особливостей слід не тільки своєчасно виявляти, закріплювати, долучати до матеріалів кримінальної провадження відповідно до закону, а й належним чином зберігати до закриття провадження та захищати від знищення. Доказ має бути одержаний з дотриманням належної процедури, тобто згідно з вимогами закону щодо порядку проведення відповідної процесуальної дії та порядку фіксування її ходу й результатів.

Проблеми теорії доказів узагалі та окремих її інститутів були предметом наукових досліджень плеяди видатних українських і зарубіжних процесуалістів, зокрема В.Д. Арсеньєва, А.Р. Бєлкіна, Р.С. Бєлкіна, Ю.М. Грошевого, М.А. Погорецького, Н.В. Сібільової та ін. Попри значну кількість наукових досліджень, можна констатувати наявність суттєвих розбіжностей думок правознавців у багатьох принципових питаннях доказового права, що призводить до неоднозначності закріплення окремих його категорій у законодавстві (зокрема, визначення поняття речового доказу), неоднакового їх розуміння правозастосовниками і, як наслідок, до неефективності кримінальної юстиції та судово-слідчих помилок, що порушують права людини.

Об’єктом дослідження в роботі є правові відносини, що виникають у зв’язку із залученням речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Предметом дослідження в роботі є речові докази в кримінальному провадженні.

Метою курсової роботи є комплексне дослідження поняття «речові докази» у кримінальному провадженні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Розглянути історію розвитку поняття речових доказів.

2. Визначити поняття та види речових доказів у кримінальному провадженні.

3. Проаналізувати порядок збирання речових доказів.

4. Охарактеризувати процес зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

5. Зазначити окремі правові питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні.

Методологічну основу курсової роботи складає, насамперед, всезагальний метод діалектики та розвитку в системі теорії пізнання, спрямований на виявлення закономірностей взаємодії правових аспектів, доцільних при дослідженні речових доказів у кримінальному провадженні, а також методи історичного, порівняльно-правового, формально-логічного, структурно-функціонального, соціологічного, системного аналізу та комплексний метод.

У роботі є поєднання загально філософських, загально наукових та спеціальних методів дослідження. Широко застосовані загальні принципи наукового пізнання: обґрунтованість, об’єктивність, всебічність та комплексний підхід до висвітлення досліджуваної проблеми.

Аналізуючи правові норми та положення нормативно-правових актів, у роботі використано формально-логічний та інші спеціально-юридичні методи.

В роботі досліджується чинне законодавство, що регулює відносини, які виникають в результаті залучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження: Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України та інші закони і підзаконні нормативно-правові акти.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що викладені в роботі положення, та висновки поглиблюють і узагальнюють правові аспекти поняття речових доказів у кримінальному провадженні, відбувається теоретичне переосмислення чинної нормативно-правової бази з даного питання.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел. 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 3043 | Завантажень: 68 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 4.6/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984