Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Курсова: Підслідність у кримінальному процесі України
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2015-10-23, 3:45 PM

Курсова робота: Підслідність у кримінальному провадженні

 

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. на відмінно

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП........................................................................................................ 3

РОЗДІЛ 1. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

1.1. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування..... 6

1.2. Характеристика та строки досудового слідства............................... 12

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ПІДСЛІДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

2.1. Сутність та види підслідності в кримінальному процесі.................. 21

2.2. Співвідношення підслідності та кримінально-процесуальної компетенції      25

РОЗДІЛ 3. ПІДСЛІДНІСТЬ МІЖ ОКРЕМИМИ СЛІДЧИМИ ОРГАНАМИ  29

ВИСНОВКИ............................................................................................. 36

СПИСОК ДЖЕРЕЛ................................................................................. 40

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. Одним із вихідних положень судово-правової реформи в Україні є покращення правових та організаційних засад діяльності органів досудового розслідування та прокурора, спрямованої на вирішення завдань кримінального судочинства. Така реформа здійснюється в умовах суттєвих змін в економічному, соціальному та політичному житті держави, супроводжується трансформацією загальноприйнятих суспільних поглядів на організацію та функціонування всієї системи кримінальної юстиції. В зв’язку з цим, особливого значення набуває правотворча робота, метою якої є як впровадження нових правових інститутів, так і діяльність щодо удосконалення тих, що вже існують у галузі кримінально-процесуального права. Одним із таких інститутів є підслідність кримінальних справ.

Проблема підслідності кримінальних справ давно перебуває в полі зору науковців. До неї звертались у своїх працях такі процесуалісти як І. Г. Башинська, Ю. Н. Білозеров, С. В. Бородін, Л. Н. Гусев, З. З. Зінатуллін, М. А. Погорецький, М. С. Салахов, С. С. Чернявський, А. А. Чувільов, Л. Д. Чулюкіна, В. П. Шибіко, В. М. Ягодинський та інші вчені.

У зв’язку із набранням чинності КПК 2012 р. нагальною стала потреба творчого узагальнення наукових підходів до розуміння поняття підслідності та її видів, розробка науково-обгрунтованих пропозицій для подальшого вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, що і стало метою цієї роботи.

Після запланованого завершення правоохоронної реформи в Україні повинні існувати шість органів досудового розслідування: органи внутрішніх справ; СБУ; податкові органи; Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро. Кожен з наведених слідчих органів має свою підслідність визначену статтею 216 КПК України.

Також варто зазначити, що нещодавно доповнено перелік злочинів, розслідуванням яких займатимуться детективи Національного антикорупційного бюро України, злочинами, передбаченими ст.366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Відповідні зміни передбачені законопроектом «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності Національного антикорупційного бюро України» №2873. Таким чином, відповідно до КПК детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України.

Метою роботи є дослілження сутності підслідності в кримінальному провадженні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдення:

1. Дослідити основні положення досудового слідства в кримінальному провадженні.

2. Охарактеризувати поняття підслідності в кримінальному процесі.

3. Описати окремі види підслідності.

4. Охарактеризувати підслідність справ між окремими слідчими органами.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є філософські принципи об’єктивності й історизму, єдності правової теорії і практики, розвитку та взаємного зв’язку.

У роботі використовуються такі підходи:

– діалектичний – підслідність розглядається в її процесуальній сутності як складова самоорганізації слідчих дій;

– системний – підслідність розглядається як органічний елемент цілісної системи, детермінованої в своєму бутті як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами.

Аналізуючи правові норми та положення нормативно-правових актів, у роботі використано формально-логічний та інші спеціально-юридичні методи.

При написанні роботи використовувались підручники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців. В роботі досліджується чинне кримінально-процесуальне законодавство, що регулює правовідносини в сфері визначення підслідності.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона є комплексним дослідженням сучасних проблеми підслідності в кримінальному провадженні з огляду на радикальні зміни нормативно-правової бази в даній сфері. Викладені в роботі положення, та висновки поглиблюють і узагальнюють кримінально-процесуальний аспект підслідності, відбувається теоретичне переосмислення нової нормативно-правової бази з даного питання.

Практичне значення даної роботи полягає в тому, що вона може стати важливим і актуальним дороговказом для працівників правоохоронних органів та адвокатури в питаннях здійснення ефективного правового захисту громадян. Результати дослідження можуть бути використані для проведення подальших цілеспрямованих досліджень інституту підслідності в кримінальному провадженні.

Структура роботи зумовлена як метою і так і поставленими завданнями, логікою дослідження теми й складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків та списку використаних джерел.

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 1037 | Завантажень: 7 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984