Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Цивільне право

Курсова робота: Правові наслідки розірвання договору найму (оренди)
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2016-01-28, 10:59 AM

Курсова робота: Правові наслідки розірвання договору найму (оренди) 

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. 

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ ОРЕНДИ.

1.1. Правове регулювання можливих підстав розірвання..................... 6

1.2. Порядок розірвання договору найму на вимогу наймодавця та наймача     11

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НАЙМУ.

2.1. Правові наслідки розірвання договору найму. Відповідальність сторін у разі розірвання договору найму........................................ 17

2.2. Відшкодування збитків наймачу, які були йому завдані недоліками речі при розірванні договору............................................ 21

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПРИ РОЗІРВАННІ ДОГОВОРІВ НАЙМУ (ОРЕНДИ).

3.1. Особливості судового розгляду справ щодо розірвання договору найму    26

3.2. Розірвання договору найму за законодавством зарубіжних країн 30

ВИСНОВКИ...................................................................... 36

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  38

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. Припинення договірних зобов’язань у спосіб, відмінний від належного виконання обома сторонами, а тим паче розірвання договору майже завжди пов’язане з конфліктом інтересів. Якщо аналізувати загальні положення про договір (розділ ІІ книги п’ятої ЦК України), то уже з назви глави 53 ЦК України «Укладення, зміна і розірвання договору» зрозуміло, що інші підстави припинення договору у даній главі законодавець своєю увагою оминув. Проте і наявне правове регулювання розірвання договору має свої гострі кути. Підставами для припинення відносин найму є загальні підстави припинення договору найму та підстави припинення договору загалом.

Статтею 651 ЦК України визначено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічне положення закріплено у частині першій ст. 188 ГК України: зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (абзаци перший, другий частини другої ст. 651 ЦК України).

Статтею 652 ЦК України передбачено, що у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

 На теоретичному рівні питання припинення договору найму практично не досліджувалося. Науковці лише досить поверхово розглядають підстави припинення договору найму. Тим більше жодної уваги не приділено питанням правових наслідків розірвання договору найму (оренди) на сьогоднішній день. Зазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Правові наслідки розірвання договору найму (оренди).

Метою роботи є дослідження правових наслідків розірвання договору найму.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати правове регулювання можливих підстав розірвання.

2. Описати основні правові наслідки при розірванні договору найму.

3. Дослідити проблемні питання розірвання договору найму (оренди).

Об’єктом дослідження в роботі є правовідносини, що виникають в сфері припинення (а зокрема – розірвання) договорів найму (оренди).

Предметом дослідження в роботі є правові наслідки розірванян договору найму (оренди).

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склала сукупність методів наукового пізнання, основним з яких є діалектичний метод. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи пізнання: системно-структурний, формально-логічні, а також узагальнення та аналізу інформації, що дало можливість отримати найбільш повну інформацію про правовідносини, які досліджуються, та здійснити обґрунтування нових положень, теоретичних висновків, пропозицій і практичних рекомендацій.

Робота ґрунтується на аналізі положень чинного цивільного та господарського законодавства, нормативно-правових актів інших галузей права, наукових статей та праць провідних вітчизняних та зарубіжних науковців в досліджуваній сфері.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків та списку джерел.

�дження.

 

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.

Інформаційною базою роботи є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених.

Категорія: Цивільне право | Додав: advocate
Переглядів: 550 | Завантажень: 4 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984