Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Висновок експерта у кримінальному провадженні - Курсова робота
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2013-11-23, 11:38 PM

Курсова робота: Висновок експерта у кримінальному провадженні  

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. 

 

 
ЗМІСТ
 

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛьНИХ ЗНАНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.

1.1. Історія становлення спеціальних знань та розвитку судової експертизи               6

1.2. Підстави призначення судової експертизи             10

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

2.1. Експерт як учасник кримінального провадження: права та обов’язки    15

2.2. Висновок експерта як джерело доказів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України   18

2.3. Зміст висновку експерта   22

РОЗДІЛ 3. ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.     25

ВИСНОВКИ        30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      33

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

 

 

Актуальність теми дослідження. Реформування кримінального судочинства являє собою один з пріоритетних напрямів розвитку будь-якої правової держави, оскільки саме в ньому відображено ставлення держави до прав та свобод людини. Однією з важливих складових вдосконалення кримінального судочинства України є використання спеціальних знань – знань, які виходять за межі звичних, побутових, які одержані в результаті фахової освіти та/або практичної діяльності у будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, що використовуються визначеними законом учасниками процесу в межах наданих кожному з них повноважень для вирішення за певною процедурою процесуальних завдань.

Багато з запропонованих у Кримінальному процесуальному кодексі України новел на теперішній час ще не мають практичного напрацювання, тому, актуальним буде обговорення деяких процесуальних положень, зокрема щодо підстав проведення експертизи та висновку експерта, які в подальшому створять необхідні умови для практичного застосування кримінально-процесуальних норм. Висновку експерта як джерела докази характерні певні риси й особливості, які відрізняють його від інших джерел докази, і визначають його як джерело доказу.

Доказовому значенню результатів експертизи приділяли увагу вчені Т.В. Авер’янова, Н.П. Майліс, Ю.К. Орлов, О.Р. Россинська, З.В. Макарова та ін. Наукові ідеї, що сформульовані в роботах цих науковців, вже знайшли відображення в законодавстві та були сприйняті правозастосовчою практикою. Однак низка аспектів даного предмету дослідження не втрачає актуальності.

Об’єктом дослідження в роботі є правові відносини, що виникають у зв’язку з проведенням експертизи в кримінальному провадженні.

Предметом дослідження в роботі є висновки експерта в кримінальному провадженні.

Метою курсової роботи є комплексне дослідження поняття «висновок експерта» у кримінальному провадженні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Розглянути історію становлення спеціальних знань та розвитку судової експертизи.

2. Визначити підстави призначення судової експертизи.

3. Проаналізувати статус експерта як учасника кримінального провадження, розглянути його права та обов’язки.

4. Дати характеристику висновку експерта як джерела доказів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України.

5. Зазначити основні положення змісту висновку експерта.

6. Вивчити окремі правові питання в сфері регулювання порядку призначення експертиз у кримінальному провадженні.

Методологічну основу курсової роботи складає, насамперед, всезагальний метод діалектики та розвитку в системі теорії пізнання, спрямований на виявлення закономірностей взаємодії правових аспектів, доцільних при дослідженні висновку експерта в кримінальному провадженні, а також методи історичного, порівняльно-правового, формально-логічного, структурно-функціонального, соціологічного, системного аналізу та комплексний метод.

У роботі є поєднання загально філософських, загально наукових та спеціальних методів дослідження. Широко застосовані загальні принципи наукового пізнання: обґрунтованість, об’єктивність, всебічність та комплексний підхід до висвітлення досліджуваної проблеми.

Аналізуючи правові норми щодо висновку експерта та положення нормативно-правових актів, у роботі використано формально-логічний та інші спеціально-юридичні методи.

В роботі досліджується чинне законодавство, що регулює відносини, які виникають в результаті проведення судової експертизи у кримінальному провадженні: Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України та інші закони і підзаконні нормативно-правові акти.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у тому, що викладені в роботі положення, та висновки поглиблюють і узагальнюють правові аспекти процедури проведення судової експертизи у кримінальному провадженні, відбувається теоретичне переосмислення чинної нормативно-правової бази з даного питання.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел. 

 

 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 3338 | Завантажень: 62 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 1
1 Натали  
0
Робота підійшла, дякую

Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984