Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Початок досудового розслідування: приводи, підстави, реєстрація
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2014-11-05, 5:50 PM

Початок досудового розслідування: приводи, підстави, реєстрація: курсова робота  написана та захищена в 2016 р. 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

1.1. Сутність стадії досудового розслідування                6

1.2. Початок провадження досудового розслідування             9

РОЗДІЛ 2. ПРИВОДИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

2.1. Приводи для початку досудового розслідування               12

2.2. Підстави для початку досудового розслідування                16

РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.

3.1. Внесення відомостей до Єдиного реєстру судових розслідувань              20

3.2. Особливості реєстрації заяв та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення               23

ВИСНОВКИ        26

СПИСОК ДЖЕРЕЛ           29

 
 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (ст. 124 Конституції України). Проте законність, обґрунтованість і вмотивованість розгляду кримінального провадження в суді та його вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом переважна більшість кримінальних проваджень повинна проходити стадію досудового розслідування.

Успішне виконання завдань стадії досудового розслідування залежить не тільки від професійної майстерності працівників органів розслідування та оперативних підрозділів, але й законодавчого врегулювання їх діяльності. В свою чергу швидке і якісно проведене розслідування є дійовим засобом у боротьбі зі злочинністю, втіленням в життя принципу невідворотності покарання за скоєне.

Адже тільки успішне завершення досудового розслідування є передумовою здійснення правосуддя, реалізації судом своїх виняткових повноважень щодо визнання особи винуватою чи невинуватою та можливості призначення їй покарання.

Кримінальний процес як галузь права є похідним від кримінального (матеріального) права, бо його функціональним призначенням є забезпечення реалізації норм останнього. Основними категоріями кримінального права є злочин і кримінальна відповідальність за його вчинення. Питання про те, чи мав місце злочин, якщо мав, то хто його вчинив і як застосувати до суб’єкта злочину покарання, вирішуються в просторово-часових межах кримінального процесу.

Вирішення зазначених вище питань здійснюється в ході пізнавальної діяльності, яка в кримінальному процесі іменується доказуванням і реалізується за допомогою спеціальних пізнавальних засобів. Порядок застосування таких засобів регламентується нормами кримінально-процесуального права. Перелік пізнавальних засобів і порядок їх здійснення є особливими на різних стадіях кримінального процесу.

Під кримінально-процесуальною дією в кримінальному судочинстві треба розуміти дію, передбачену та детально врегульовану нормами кримінально-процесуального права, що провадиться виключно органами, які уповноважені законом на здійснення кримінально-процесуальної діяльності, і тільки в межах чинності кримінально-процесуального закону, визначеної законом компетенції та в часових межах кримінального процесу, результат якої має самостійне юридичне значення, котра спрямована на досягнення його мети та виконання завдань, факт, зміст і результати якої фіксуються у встановленому законом порядку.

Одним із різновидів кримінально-процесуальних дій, що мають пізнавальну спрямованість, і відносяться до основних засобів збирання і перевірки доказів є слідчі (розшукові) дії. Термін «слідча (розшукова) дія» є найбільш вживаним в практиці діяльності органів досудового слідства та прокуратури, вони проводяться кожного дня посадовими особами зазначених органів.

У новому КПК України взагалі не вживається термін «порушення кримінальної справи». Законодавець використовує таке поняття, як «початок досудового розслідування». Відповідно до ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Проблеми прийняття рішення про початок досудового розслідування були предметом наукових досліджень таких вітчизняних учених, як А.Я. Дубинський, В.С. Зеленецький, О.Р. Михайленко, Д.П. Письменний та інші. Однак у роботах, виданих раніше цими та іншими ученими, мова йшла про підстави для прийняття рішення про порушення кримінальної справи, яке було передбачене Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року. Проблемам початку досудового розслідування за КПК 2012 року належної уваги не приділено через незначний період дії цього КПК. Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Початок досудового розслідування: приводи, підстави, реєстрація».

Об’єктом дослідження в роботі є кримінально-процесуальні правовідносини, що складаються на такій стадії кримінального провадження як досудове розслідування.

Предметом роботи є початок досудового розслідування як стадія кримінального провадження.

Метою роботи є дослідження кримінально-процесуального регулювання стадії початку досудового розслідування.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати суть початку досудового розслідування як стадії кримінального провадження.

2. Дослідити приводи для початку досудового розслідування.

3. Показати підстави відкриття судового розслідування.

4. Описати особливості реєстрації заяв та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод та ін.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, коментовані кодекси, нормативно-законодавчі акти України.

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 2461 | Завантажень: 55 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 3.5/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984